Bibben Bokmonster

Bibben Bokmonster i lesekrokenBibben Bokmonster er gjennomgangsfiguren i God i ord for 3. og 4. årstrinn. På disse alderstrinnene er elevene fremdeles lekne og fantasirike i sitt vesen, selv om de ikke er småunger lenger. Dette er utgangspunktet for ideen om å ha en gjennomgangsfigur i bøkene. Bibben er ingen kosebamse, men heller en kompis som møter eleven med glimt i øyet; en som kan motivere til leselyst og skriveglede. Hva slags fantasivesen Bibben er, ja det er opp til elevene å avgjøre. Men han er et monster etter bøker, han lurer bak hver en bibliotekreol og sees stadig slepende på spennende bøker…

Kunstneren bak denne lunt utfordrende og ettertenksomme figuren er tegneren Flu Hartberg. Han står også for flere av illustrasjonene i elevbøkene.

Hvordan bruke nettstedet

På nettstedet inviteres elevene på en enkel måte til digital kommunikasjon. Vi ønsker å fokusere på skriving og tar utgangspunkt i noen av sjangrene som er vektlagt på 3. trinn: fortelling, dikt, vitser og brev. Under «Skriv til Bibben» kan elevene skrive og sende inn tekster i disse sjangrene, og mottakeren for tekstene er Bibben Bokmonster. På denne måten åpner vi for en arena hvor elevenes tekster kan presenteres og leses, og vi får en levende og kommuniserende nettside på elevenes premisser, ved at de skriver til en tenkt mottaker av tekstene. Elevene kjenner allerede Bibben fra arbeidet i språkboka, leseboka og arbeidsheftet. Nå kan de skrive til Bibben! Bibben leser alle tekstene og elevene får et lite svar som takk. Forlaget legger ut et utvalg av tekstene under «Tekster Bibben har fått». Ved å lese andre elevtekster kan elevene få et mangfold av tekster å boltre seg i. Tekstene kan både gi inspirasjon til skriving av egne tekster og de kan gi lesetrening.

Hvordan og hvor ofte nettstedet skal brukes, tilpasses hver enkelt skole. Det kan være lurt å legge inn skrivingen som en fast aktivitet eller som et innslag etter hvert som det arbeides med de ulike sjangrene. Læreren kan oppfordre elevene til å plukke ut og sende inn sine beste tekster til Bibben.

Hvordan bruke Bibben i undervisningen

La Bibben bli med i gjengen, inviter han med inn læringssamtalene – hva tenker Bibben om dette, skal tro? Bruk han gjerne som mottaker for elevenes skriving, som vi foreslår i arbeidet med brev i kapittel 2. Han bør kanskje få sin egen postkasse? Han har fått sin egen tegneseriestripe i leseboka, og vi håper han kan motivere til produksjon av en mengde nye tegneserier laget av elevene. Vi kan også la elevene føre penna på vegne av Bibben. Hvordan vil ei bokmelding skrevet av Bibben lyde? Hva med å la Bibben få sin egen bok som kan gå på omgang i elevgruppa gjennom året, der Bibben Bokmonster får ordet gjennom alle elevene, i et mangfold av sjangre?

Gå til Fagbokforlagets bokside for å få mer informasjon om de enkelte elevbøkene i verket.

Nettredaktør: Eirin Hoel Hauge ©2007 Fagbokforlaget Illustratør: Flu Hartberg