Skriv en fortelling til Bibben
 1. Lag en overskrift
  • Overskriften må si hva fortellingen handler om.
 2. Skriv en innledning
  • Her kan vi møte hovedfiguren i fortellingen.
  • Vi kan få vite hvor og når handlingen går for seg.
  • Vi kan få et hint om hva som kommer til å skje.
 3. Skriv en midtdel
  • Her kommer selve fortellingen. Kanskje det er et problem som må løses? Kanskje skjer det noe spennende?
 4. Skriv en avslutning
  • Her får vi vite hvordan fortellingen slutter. Det kan være en lykkelig slutt, en trist slutt … eller kanskje en slutt som overrasker leseren?

For å få sendt en fortelling til Bibben, må du skrive noe i boksene merket med rød tekst.

Bibben skriver fortelling

Nettredaktør: Eirin Hoel Hauge ©2007 Fagbokforlaget Illustratør: Flu Hartberg