Skriv et dikt til Bibben

I dikt kan du bruke Ún eller flere av disse virkemidlene:

 1. Gjentakelser
  • Du gjentar ord eller setninger flere ganger.
 2. Kontraster
  • Du bruker ord som betyr det motsatte.
 3. Sammenligninger
  • Du sammenligner noen med noe. For eksempel:
   Bibben Bokmonster er sterk som en bj°rn.

For å få sendt et dikt til Bibben, må du skrive noe i boksene merket med rød tekst.

Bibben skriver dikt

Nettredaktør: Eirin Hoel Hauge ©2007 Fagbokforlaget Illustratør: Flu Hartberg